Косовският парламент гласува за границата с Черна гора

Косовският парламент гласува за границата с Черна гора

Депутатите ратифицираха споразумението с Подгорица след 4 газови атаки в залата

Пар­ламен­тът на Косово най-сетне успя да ратифицира в сряда вечерта споразумението за демар­кация на границата с Черна гора въп­реки ярос­т­ната съп­ротива на опозицион­ното националис­тическо движение Самооп­ределение, чиито депутати на 4 пъти в сряда пус­каха съл­зот­ворен газ в залата в опит да провалят гласуването, предаде АФП.

Това бе чет­вър­тият опит за гласуване по споразумението с Черна гора, което е под­писано още през 2015 г. и вече е ратифицирано от Черна гора. Досега косов­с­кият пар­ламент не успя да събере необ­ходимото мнозин­с­тво от две трети, или 80 от общо 120 гласа. Ратифицирането му е ключово условие на ЕС за въвеж­дане на без­визов режим за косов­ски граж­дани.

“Топ­ката сега е в двора на Европейс­ката комисия“, писа в Туитър президен­тът Хашим Тачи, изразявайки надежда за край на “десетилет­ната изолация“ на страната. А премиерът Рамуш Харадинай увери депутатите, че “това гласуване е един от най-важните въп­роси за страната“ и че ратификацията са споразумението не зас­т­рашава територията на Косово.

При пос­лед­ния опит гласуването все пак се със­тоя и за ратификацията гласуваха точно необ­ходимият брой депутати — 80, против бяха 11, а въз­дър­жали се нямаше. Това стана след обръщението на еврокомисаря по раз­ширението Йоханес Хан и нас­тоятел­ните призиви на пос­ланиците на САЩ и Гер­мания, както и на пред­с­тавител­ката на ЕС в Косово Наталия Апос­толова.

В хода на дебатите Самооп­ределение, което раз­полага с 32-ма депутати, се раз­цепи и чаост от тях явно са се огънали пред натиска и са под­к­репили ратификацията. Движението бе катег­рично против споразумението за границата с аргумента, че то лишава Косово от 80 000 дка гори и планин­ски пасища. Неговите депутати няколко пъти в миналото прибяг­ваха до съл­зот­ворен газ, за да поп­речат на гласувания по важни въп­роси.