Тръмп и Байдън си разменят закани да се пердашат

Американ­с­кият президент Доналд Тръмп се закани, че ще над­вие на бой бив­шия вицеп­резидент Джо Бай­дън, ако пос­лед­ният изпълни зап­лахата си “да му хвърли як пер­дах“, предаде АП.

В реч в универ­ситет в Маями Бай­дън под­ложи на остра критика Тръмп, като напомни за отп­равените му обвинения в сек­суален тор­моз. Той спомена пуб­ликуван през 2005 г. видеозапис, в който Тръмп се хвали пред събесед­ник, че има успех сред жените, на които се харес­вало, когато ги задява.

“Питаха ме дали бих искал да вляза в дебат с този джен­тъл­мен (Тръмп), и аз казах: Не!“ — заяви Бай­дън пред студен­тите, под­дръж­ници на неговата Демок­ратическа пар­тия. — “Ако бяхме ученици в гор­ните училищни класове, бих го завел зад физ­кул­тур­ния салон и бих му хвър­лил як пер­дах.“

После Тръмп отвърна в Туитър: “Лудият Джо Бай­дън се опитва да се прави на нахакано момче. А той всъщ­ност е умс­т­вено и физически слаб и въп­реки това ме зап­лашва за втори път с физическа раз­п­рава. Но той не ме поз­нава — вед­нага ще бъде сразен и ще лее гор­чиви сълзи. Не зап­лаш­вай хората, Джо!“