Нова Зеландия не е открила руски шпиони, които да изгони

“Проведохме проверки в Нова Зелан­дия. Нямаме необявени служители на рус­кото разуз­наване. Ако имахме, щяхме да ги екс­пул­сираме“, заяви премиерът Джасинда Ардърн пред общес­т­веното радио.

Нова Зелан­дия увери, че е искала да екс­пул­сира руски шпиони като част от ответ­ните мерки срещу отравянето на Скрипал във Великоб­ритания, но не е намерила. “Проведохме проверки в Нова Зелан­дия. Нямаме необявени служители на рус­кото разуз­наване. Ако имахме, щяхме да ги екс­пул­сираме“, заяви премиерът Джасинда Ардърн пред общес­т­веното радио. Тя добави, че не е изненадана, че ней­ната страна не е начело на списъка с интереси на рус­ките шпион­ски аген­ции.

Същев­ременно словаш­кият премиер Петер Пелег­рини каза, че за екс­пул­сиране от страната на руски дип­ломати във връзка със случая Скрипал не са дос­татъчни само обвинения, които не се основават на неос­порими факти. Пелег­рини заяви това на заседание на пар­ламента, на което бе гласувано доверие на неговия кабинет. Словакия няма да се под­дава един­с­т­вено на убеж­денията, че зад нападението срещу Скрипал стои Русия, отбеляза Пелег­рини.