6800 бунтовници и цивилни са евакуирани от Източна Гута в Сирия

6800 бунтовници и цивилни са евакуирани от Източна Гута в Сирия

Най-големият досега кон­вой, с който бун­тов­ници и мирни жители се евакуират от Източна Гута, напусна през нощта срещу втор­ник бун­тов­ничес­кия анк­лав, предаде АФП. Сто автобуса, превоз­ващи общо 6749 души, чет­върт от които — бун­тов­ници, заминаха от район в анк­лава, кон­т­ролиран от групиров­ката Фай­лак ар Рах­ман.

Евакуацията се осъщес­т­вява в рам­ките на споразумение, сключено миналата сед­мица от ислямис­т­ката група с Русия, под­к­репяща режима, след като въз­душна и сухопътна операция, пред­п­риета през фев­руари от силите на президента Башар Асад, пос­тави на колене бун­тов­ничес­ката крепост, обсадена още през 2013 г. Влас­тите вече си въз­вър­наха кон­т­рола над 90 и повече процента от тази територия.

Смазани от огнената лавина на офан­зивата и омаломощени от пет­годиш­ната обсада, бун­тов­ничес­ките групировки склониха една по една да напус­нат позициите си в Гута и да се изтег­лят в северозапад­ната провин­ция Идлиб, непод­кон­т­ролна все още на режима. В началото на годината Дамаск обяви за свой приоритет отвоюването на Източна Гута, откъдето бун­тов­ниците изс­т­рел­ваха снаряди и ракети по столицата.

През изтек­лите три денонощия за Идлиб са извозени 13 190 бун­тов­ници и членове на семейс­т­вата им, сочат данни на рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната, цитирани от ТАСС.