Еманюел Макрон отдаде почит на загиналия жандармерист

Еманюел Макрон отдаде почит на загиналия жандармерист

Пол­ков­никът от жан­дар­мерията Арно Бел­т­рам, убит от джихадист, след като се раз­мени за залож­ничка при нападенията в петък, олицет­ворява френ­с­кия дух на съп­ротива, заяви президен­тът Еманюел Мак­рон по време на церемония за отдаване на почит, предаде АФП.

“Той се присъединява към доб­лес­т­ното шес­т­вие на героите, на които се въз­хищаваше“, заяви френ­с­кият дър­жавен глава, въз­х­валявайки починалия и обещавайки, че “споменът за него ще живее“.

“Ние не се борим само с терорис­тич­ните организации, силите на “Ислям­ска дър­жава” и проповяд­ващите омраза и смърт имами. Ние се борим и с този нелегален ислямизъм, който дейс­тва на наша територия“, като индок­т­ринира и корум­пира, заяви дър­жав­ният глава в тър­жес­т­вената си реч, произ­несена в Двореца на инвалидите, където по традиция се отдава почит на починалите големи фигури на нацията.

“Този коварен враг изис­ква всеки граж­данин да проявява бдител­ност и общес­т­вено съз­нание“, заяви Мак­рон, порицавайки “вар­вар­с­кото реак­ционер­с­тво“.