Полша отбеляза осмата годишнина от смъртта на президента Качински

Полша отбеляза осмата годишнина от смъртта на президента Качински

Полша отбеляза 8-ата годиш­нина от самолет­ната катас­т­рофа в Русия, при която загинаха президен­тът Лех Качин­ски, пър­вата дама и много политически и военни лидери — най-голямата трагедия в историята на страната от десетилетия, съобщи АП.

Пред­седателят на управ­ляващата пар­тия Ярос­лав Качин­ски, който е брат близ­нак на покой­ния дър­жавен глава, отдаде почит на 96-те жер­тви по време на траурна церемония, започ­нала в 8.41 ч. — точ­ното време на катас­т­рофата на 10 април 2010 г. край летището на рус­кия град Смоленск.

Имената на жер­т­вите бяха прочетени на емоционал­ната церемония пред президен­т­с­кия дворец във Вар­шава.

Други церемонии по същия повод включ­ваха отк­риване на внушителен каменен памет­ник на загиналите на цен­т­рал­ния площад “Юзеф Пил­суд­ски“ във Вар­шава.

В Краков хората, които искаха да отдадат почит на загиналите, се стичаха пред крал­с­кия замък “Вавел”, където са пог­ребани президен­тът Качин­ски и съп­ругата му Мария.

На много места в Полша имаше и минута мъл­чание.

На 10 април 2010 г. официална пол­ска делегация начело с президента Лех Качин­ски лети с правител­с­т­вения самолет Ту-154М за Катин.

В условията на лоша видимост и липса на визуален кон­такт със земята пилотите решават да кац­нат. Няколко метра не дос­тигат на машината, за да се приземи на пис­тата на летище Смоленск-Северни.

Самолетът се удря в дър­вета, а после — и в земята. При катас­т­рофата загиват всички на борда.