Австрия предлага да изпращаме европейски граничари извън ЕС

Австрия предлага да изпращаме европейски граничари извън ЕС

Авс­т­рийс­кият кан­ц­лер Себас­тиан Курц заяви във Виена, че като пред­седател на Съвета на ЕС неговата страна под­к­репя въз­мож­ността европейски граничари да могат да дейс­т­ват извън Общ­ността, предаде БТА.

Започна процес на преос­мис­ляне на досегаш­ната политика по миг­рацията, взетите нас­коро решения трябва да бъдат приложени, добави той на прес­кон­ферен­ция.

Курц отбеляза, че в зависимост от пред­п­риетите от Гер­мания мерки по авс­т­рийс­ката граница Виена ще трябва да отвърне.

“Слушаме раз­говори за миг­рацията от години. Трябва ни обща цел. Досега спорехме за раз­сел­ване, а сега за първи път се обединихме около въп­роса за защитата на вън­ш­ните ни граници и това е положително раз­витие”, заяви Курц. За по-късно вчера е нас­рочена среща между авс­т­рийс­кия кан­ц­лер и гер­ман­с­кия вът­решен минис­тър Хорст Зеехофер за уточ­нения по този въп­рос.