Доживотна присъда заплашва Ел Чапо, един от най-големите наркобосове в Мексико

Доживотна присъда заплашва Ел Чапо, един от най-големите наркобосове в Мексико

62-годишният Хоакин Гусман е признат за виновен в САЩ по 10 обвинения

Той беше най-могъщият нар­кобос в света, но рис­кува да бъде осъден на доживотен зат­вор в САЩ: няколко дни преди обявяването на присъдата му в Ню Йорк, Хоакин Гус­ман, наричан Ел Чапо, вече е само своя бледа сянка, пише АФП.

След екс­т­радицията му в САЩ на 19 януари 2017 г. Ел Чапо — Дребосъка, прякор, който дължи на нис­кия си ръст от около 160 см — е загубил аурата си: изолиран в килията си 23 часа в денонощието, след като два пъти избяга в Мек­сико, той може да вижда само адвокатите си и 7-годишните си дъщери близ­начки. Дори на жена му не е поз­волено да го посещава.

След тримесечен процес, на който бяха описани екс­т­рем­ното насилие и коруп­ция на кар­телите, през фев­руари 62-годишният Хоакин Гус­ман беше приз­нат за виновен по 10 обвинения, включително, че в продъл­жение на 25 г. е бил един от ръководителите на могъщия кар­тел “Синалоа“, отговарящ за износа на стотици тонове кокаин и други нар­котици към САЩ. Очаква се присъдата да бъде обявена днес и тя вероятно ще е доживотен зат­вор.

Падението е тежко за човек, който в продъл­жение на 25 години ръководи един от най-могъщите кар­тели на планетата, някогашен герой на свър­заната с нар­котиците суб­кул­тура и на “нар­кокоридос“ — мек­сикан­с­ките балади за китара и тром­пет, които раз­каз­ват за шефовете на кар­телите.

Невероят­ните му бяг­с­тва под­х­ран­ваха леген­дата за него и му носят зловеща слава в цял свят, преди да бъде арес­туван през 2016 г. и това да сложи край на десетилет­ното му прес­лед­ване от влас­тите.

Хоакин Гус­ман е един от нар­кот­рафикан­тите, тръг­нали от нулата: роден на 4 април 1957 г. в бедно семейс­тво в планин­ско село в щата Синалоа, Северозападно Мек­сико, той работи от дете — продава пор­токали, карамелени бон­бони и газирани напитки. Както ще раз­каже през октом­ври 2015 г. на актьора Шон Пен в интервю, което е тряб­вало да остане тайно, но което помогна за ареста му, поради лип­сата на алтер­нативи като юноша започ­нал да отг­лежда марихуана и мак. “Един­с­т­веният начин да имам пари, да купя храна, да оцелея, беше да гледам опиумен мак и марихуана, така че на тази въз­раст започ­нах да отг­леж­дам и продавам“, споделя той с американ­с­кия актьор. Така го вер­бува шефът на кар­тела “Гуадалахара“ Мигел Анхел Фелис Гаярдо, смятан за кръс­т­ника на модер­ните мек­сикан­ски кар­тели. След ареста на Гаярдо през 1989 г. Гус­ман заедно с трима съд­руж­ници основава кар­тела “Синалоа“, който за няколко години се прев­ръща в империя с европейски и азиат­ски клонове. “Дос­тавям повече хероин, метам­фетамини, кокаин и марихуана от когото и да било по света. Имам флотилии от под­вод­ници, самолети, камиони и кораби“, хвали се той в интер­вюто, дадено на Шон Пен, пуб­ликувано в сп. “Ролинг стоун“.

Изоб­ретателни бяг­с­тва

Макар и да под­дър­жаше образ на Робин Худ, който помага на бед­ните и се прис­мива на богатите, Ел Чапо водеше и изк­лючително жес­тока борба срещу своите съпер­ници, война между кар­телите, която опус­тошава и днес опус­тошава Мек­сико. През 1993 г. при стрелба на летището в Гуадалахара загина кар­динал Хуан Хесус Посадас Окампо, когото убий­ците обър­кали с Ел Чапо. Месец по-късно шефът на кар­тела е арес­туван в Гватемала. Дър­жан в строго охраняван зат­вор, той под­купва пазачите си и през 2001 г. избягва, скрит в кош с мръсно бельо.

На мек­сикан­с­ките власти им отне 13 години, за да го хванат отново, през фев­руари 2014 г. в курорта Масат­лан. Той се криеше там заедно със съп­ругата си Ема Коронел — кралица на красотата, по-млада от него с 32 г. — и тех­ните дъщери близ­начки, родени в САЩ. През 2015 г. историята се пов­таря: Гус­ман успява да избяга през снаб­ден с релси тунел, дълъг 1,5 км, стигащ до душа в килията му. Бяг­с­т­вото му показва колко изоб­ретателни са неговите хора и прави за смях мек­сикан­с­ките власти. Скоро след това обаче е арес­туван — през януари 2016 г. в Лос Мочис, на тихоокеан­с­кото крайб­режие в своето “феодално владение“ в Синалоа.

Влас­тите го отк­риват, прих­ващайки съоб­щения, изп­ратени до американ­с­ката акт­риса от мек­сикан­ски произ­ход Кейт дел Кас­тильо. Акт­рисата, която играе шефка на кар­тел в сериала “Кралицата на Юга“, прид­ружаваШон Пен за интер­вюто през 2015 г. Преди да се ожени за Ема Коронел, Хоакин Гус­ман е бил женен най-малко два пъти. Освен близ­нач­ките има и други деца, най-малко двама синове, които американ­с­ките власти са обвинили, че играят “важна“ роля в кар­тела му. Друг негов син, Едгар, беше убит през 2008 г.