Вучич припомня трагичната за Сърбия операция “Буря“ от 4 и 5 август 1995 г.

Вучич припомня трагичната за Сърбия операция “Буря“ от 4 и 5 август 1995 г.

Тези, които чес­т­ват операция “Буря“, трябва да знаят, че можем да отговорим по-мощно, но няма да го нап­равим, заяви сръб­с­кият президент Алек­сан­дър Вучич по повод годиш­нината от операция “Буря“ (с която Хър­ватия си върна отцепена от сръб­ски сепаратисти територия), цитиран от в. “Данас“.

“Данас“ припомня, че по време на операция “Буря“ на 4 и 5 август 1995 г. са били убити или са изчез­нали около 2000 сърби, а са прогонени над 220 000, сърби.

Управ­ляващата Сръб­ска прог­ресивна пар­тия запазва стабил­ния си рей­тинг над 50 процента и ако сега има избори, за нея ще гласуват 52,3 процента от граж­даните, показва проуч­ване на аген­ция “Фак­тор плус“, цитирано от в. “Блиц“.

Според проуч­ването опозицион­ният Съюз за Сър­бия би спечелил 11,2 процента от гласовете, Социалис­тичес­ката пар­тия — 9,5 процента, а Движение на свобод­ните граж­дани — 5,3 процента.

Нито една друга пар­тия не би преминала избор­ния праг. Ако тази неделя в Сър­бия има избори, на тях биха гласували 48 процента от граж­даните, 33 няма да гласуват, а 19 процента не са дали определен отговор, показва анкетата.

В Словения сред­ната зап­лата е била 1113 евро, в Черна гора _през юни) 516 евро, в Босна и Хер­цеговина 473 евро, а най-ниска средна зап­лата е била изп­латена в Северна Македония — 414 евро.