Идеологът на Червените кхмери Нуон Чеа почина на 93-години

Идеологът на Червените кхмери Нуон Чеа почина на 93-години

Идеологът и втори по ранг в ръковод­с­т­вото на Чер­вените кхмери Нуон Чеа почина на 93-годишна въз­раст, съобщи за АФП говорител на кам­бо­джан­с­кия съд, в който

Нуон Чеа беше обвинен в геноцид и прес­тъп­ления срещу човечес­т­вото.

“Можем да пот­вър­дим, че обвиняемият Нуон Чеа почина на 4 август 2019 г.“, каза в Пном­пен говорителят Нет Пхеак­тра.

Нуон Чеа, извес­тен с прякора “Брат номер две“, е издавал заповеди за убийс­тва и изтезания на жители на Кам­бо­джа след вземането на властта от режима на Пол Пот през 70-те години.

Между 1975 и 1979 г. в Кам­бо­джа от глад, болести и екзекуции загиват около 1,7 млн. души. През ноем­ври м.г. меж­дународ­ният трибунал в Пном­пен осъди Нуон Чеа на доживотен зат­вор.