Бразилия отказва помощта на Г-7 за борба с пожарите в Амазония

Бразилия отказва помощта на Г-7 за борба с пожарите в Амазония

Бразилия отказа помощта на Г-7 за борба с пожарите в Амазония, предаде АФП. “Благодарим на Г-7 за пред­ложената помощ, но тези сред­с­тва вероятно ще е по-подходящо да бъдат похар­чени за залесяването на Европа“, заяви начал­никът на президен­т­с­ката кан­целария Оникс Лорен­зони.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон обяви по-рано, че Г-7 ще отпусне 20 млн. долара за страните на Амазония.

Генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш призова меж­дународ­ната общ­ност да се мобилизира повече за опаз­ването на Амазония.

“Необ­ходима е силна колек­тивна воля за съх­раняването на това всеобщо нас­лед­с­тво, което е жиз­ненонеоб­ходимо за благополучието на населението на света“, каза Гутериш в края на срещата на върха на Г-7 в Биариц

Генерал­ният сек­ретар призова също за по-категоричен и амбициозен ангажимент на богатите дър­жави в бор­бата с климатич­ната криза, при положение, че годините от 2015 до 2019 г. може да се окажат най-горещите, откакто се води статис­тика.

Гутериш призова също лидерите на срещата на високо рав­нище на 23 сеп­тем­ври в Ню Йорк да се договорят за по-голямо сък­ращаване на вред­ните емисии от обещаното в Париж­кото климатично споразумение от 2015 г..

Положението днес е много по-лошо, откол­кото тогава, под­черта той и предуп­реди, че светът е изп­равен пред критична климатична ситуация.