Започна турско-американско патрулиране в “зоната за сигурност“ в Сирия

Тур­ски и американ­ски военни започ­наха вчера сут­ринта съв­мес­тно пат­рулиране в планираната “зона за сигур­ност“ в Североиз­точна Сирия — пър­вото след споразумението от 7 август, предаде АФП.

Споразумението между Тур­ция и САЩ пред­вижда съз­даването на буферна зона между тур­с­ката граница и сирийс­ките райони, кон­т­ролирани от кюр­д­с­ката милиция “Сили за защита на народа“, под­к­репяна от Вашин­г­тон, източно от р. Ефрат. Анкара смята тази милиция за “терорис­тична“ организация.

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган заяви, че американ­с­кият лидер Доналд Тръмп е обещал “зоната за сигур­ност“ да бъде широка 32 км. Ердоган зап­лаши да започне операция в Североиз­точна Сирия, ако Тур­ция не получи кон­т­рол върху тази “зона за сигур­ност“. При все това споразумението даде въз­мож­ност да се избегне очак­вана вече тур­ска операция срещу “Силите за защита на народа“.

Двете съюз­нически сили сфор­мираха неот­давна цен­тър за съв­мес­тни операции, пред­виден в същия документ, с цел да коор­динират дейс­т­вията по съз­даване на “зона за сигур­ност“, чиито очер­тания остават неясни засега.