Франция днес е потънала в траур за Жак Ширак

Франция днес е потънала в траур за Жак Ширак

Путин е сред държавните лидери, които идват в Париж за церемонията

Понедел­ник е ден на национален траур във Фран­ция за бив­шия президент Жак Ширак, който почина в чет­вър­тък на 86-годишна въз­раст, предаде АФП, като се позова на Елисейс­кия дворец.

В 12 ч. (13 ч. бъл­гар­ско време) ще бъде отс­лужена специална литур­гия в цър­к­вата “Сен Сюл­пис“ в Париж. Елисейс­кият дворец е отворен, “за да могат фран­цузите, които пожелаят, да изразят своите съболез­нования“.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон нарече в реч по телевизията Ширак “велик фран­цузин, свободен“ човек, който олицет­воряваше “една определена идея за Фран­ция“.

Мак­рон определи своя пред­шес­т­веник на поста вес­тителя на една “независима и горда Фран­ция, способна да се надигне срещу една неоп­рав­дана военна намеса, когато отх­върли през 2003 г. инвазията в Ирак без ман­дат на ООН“.

Мак­рон обърна внимание и на прозор­ливостта на Ширак по въп­росите на климата, като цитира негово предуп­реж­дение към глобал­ните лидери от 2002 г.: “Нашият свят гори“.

Близо 30 дър­жавни и правител­с­т­вени глави от чуж­бина, сред които Владимир Путин, са заявили, че ще прис­тиг­нат за пок­лонение пред тлен­ните останки Ширак.

Освен рус­кият президент на тър­жес­т­веното богос­лужение се очаква да присъс­т­ват италиан­с­кият дър­жавен глава Сер­джо Матарела и кон­гоан­с­кият — Денис Сасу Нгесо, а също така ливан­с­кият премиер Саад Харири и унгар­с­кият му колега Вик­тор Орбан.

Съоб­щения, че ще учас­т­ват в церемониите, изп­ратиха още претък гер­ман­с­кият президент Франк-Валтер Щайн­майер, пред­седателят на Европейс­ката комисия Жан-Клод Юнкер и бел­гийс­кият премиер Шарл Мишел.

Някои от прис­тиг­налите лидери ще останат за въз­поменател­ния обяд, нас­рочен след това в Елисейс­кия дворец.