Само 2 млн. са гласували в изборите за президент на Афганистан

Само 2 млн. са гласували в изборите за президент на Афганистан

По неофициални данни на президен­т­ски избори в Афганис­тан, които бяха произ­ведени в събота, са гласували малко над два милиона души, съобщи Рой­терс. Аген­цията се позовава на източ­ник от цен­т­рал­ната избирателна комисия, пожелал да остане анонимен. Регис­т­рираните гласоподаватели са били 9,67 милиона. Това значи, че в изборите е учас­т­вал само всеки пети.

Пред­варителни резул­тати се очак­ват не по-рано от 17 октом­ври, а окон­чателни — най-рано на 7 ноем­ври. Ако никой от кан­дидатите не получи повече от половината гласове, ще има втори тур. Преди изборите се смяташе, че бит­ката ще е между нас­тоящия президент Ашраф Гани и шефа на изпъл­нител­ната власт Абдула Абдула.

Изборите преминаха в обс­тановка на пос­тоянни зап­лахи за сигур­ността от страна на радикални групировки. Движението на талибаните беше заявило, че има намерение да осуети изборите и призова афганис­тан­ците да не гласуват. По пос­ледни данни при нападения в събота са загинали 32 души, а 113 са ранени.