Лавров: Москва няма пръст в скандала “Тръмп-Зеленски“, това е параноя

Лавров: Москва няма пръст в скандала “Тръмп-Зеленски“, това е параноя

Рус­кият минис­тър на вън­ш­ните работи Сер­гей Лав­ров заяви, че полемиката около телефон­ния раз­говор между американ­с­кия президент Доналд Тръмп и украин­с­кия му колега Володимир Зелен­ски е прекомерна, и отрече страната му да е замесена в случая, предаде Рой­терс. “Това е параноя“, каза Лав­ров на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на ООН в Ню Йорк по повод твър­дението на пред­седател­ката на Камарата на пред­с­тавителите в Кон­г­реса на САЩ Нанси Пелоси, че Русия стои скан­дала.

Лав­ров призова САЩ да не пуб­ликуват стеног­рамите на телефон­ните раз­говори на президента Доналд Тръмп с рус­кия му колега Владимир Путин. “Майка ми, когато ме отг­леда, ме научи, че е неумес­тно да чета пис­мата на другите, които не са адресирани до мен“, каза той. Рус­кият вън­шен минис­тър раз­к­ритикува остро пуб­ликуването на стеног­рамата на раз­говора Тръмп-Зеленски, като се аргумен­тира, че на такова високо рав­нище е необ­ходима “извес­тна степен на поверител­ност“.