Император Нарухито се възкачва на престола след пищен парад

Император Нарухито се възкачва на престола след пищен парад

Хиляди японци, раз­мах­ващи национал­ния флаг, привет­с­т­ваха новия си император Нарухито и императ­рица Масако на тър­жес­т­вен автомобилен парад в Токио по случай въз­кач­ването му на трона, съоб­щава ТАСС.

Парадът пър­воначално беше нас­рочен на 22 октом­ври, но бе отложен заради тай­фуна Хагибис, който няколко дни преди това уби над 80 души и причини огромни щети.

Кор­тежът потегли от двореца към резиден­цията Акасака по мар­ш­рут с дъл­жина 4,6 километра.

Начело се движеше отк­рит черен седан Toyota Century с император­с­ката двойка, след­ван от близо 30 автомобила с пред­с­тавители на правител­с­т­вото, включително премиера Шин­дзо Абе, съп­роводени от 18 мотоцик­лета и полицейски коли.

Нарухито беше в черен фрак и носеше “Ордена на Хризан­темата”.

Императ­рица Масако беше облечена в дълга бяла рокля и се бе накичила с диадема, нас­ледена от предиш­ната императ­рица Мичико.

Новият император на Япония се въз­качи неофициално на прес­тола на 1 май, след като 85-годишният му баща абдикира от прес­тола заради прек­лон­ната си въз­раст.

Фор­мал­ната церемония по инт­ронизацията на Нарухито — 126-ия император на най-старата нас­лед­с­т­вена монар­хия в света, която според историци датира от 1500 години — се със­тоя на 22 октом­ври в император­с­кия дворец в Токио.