Крал Фелипе VI и кралица Летисия започнаха 3-дневна визита в Куба

Крал Фелипе VI и кралица Летисия започнаха 3-дневна визита в Куба

Испан­с­кият крал Фелипе VI и кралица Летисия прис­тиг­наха в Куба на първо дър­жавно посещение в ост­ров­ната кариб­ска страна от испан­ски монарх, предаде АП.

Двамата кац­наха в Хавана в началото на 3-дневната си визита, чието официално начало бе във втор­ник. Те ще посетят исторически забележител­ности през сед­мицата, в която столицата Хавана ще праз­нува 500-годишнината от своето основаване, но ще напус­нат страната преди фак­тичес­кия юбилеен ден в събота.

Тях­ната визита предиз­вика критики сред десни испан­ски политици, а кон­сер­вативни вес­т­ници пуб­ликуваха остри статии срещу визитата, на която се гледа като на стъпка към нор­мализиране на отношенията между Мад­рид и неговата бивша колония, която днес е еднопар­тийна комунис­тическа дър­жава.

По-рано този месец Общото съб­рание на ООН прие с голямо мнозин­с­тво, като всяка година от 1991 г. насам, необ­вър­з­ваща резолюция с призив към САЩ да отменят своето икономическо и финан­сово ембарго над Куба.

Резолюцията беше под­к­репена от 187 страни.

“Тази блокада е сериозно нарушение на меж­дународ­ното право, на Устава на ООН и на прин­ципите на провъз­г­ласяването на Латин­ска Америка и Кариб­с­кия басейн за зона на мир“, заяви тогава кубин­с­кият вън­шен минис­тър Бруно Род­ригес. За 57-те години, откакто е въведено, ембар­гото е нанесло щети за над 922 млрд. долара.