Урдула фон дер Лайен подкрепя страните от Западните Балкани

Урдула фон дер Лайен подкрепя страните от Западните Балкани

Бъдещата пред­седателка на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен отп­рави пос­лание в Заг­реб към страните от Запад­ните Бал­кани, които нас­коро бяха блокирани от Фран­ция на своя европейски път, че стои зад тях, предаде Танюг.

“Споделяме един и същ кон­тинент, история, кул­тура и сме в едно и също политическо семейс­тво.

Уверявам ви, че стоим зад вас независимо от всички процеси. Стоим зад вас и искаме да бъдете по-близо до нас”, заяви Фон дер Лайен, цитирана от хър­ват­с­ката аген­ция Хина.

Тя отп­рави пос­лание, че националис­тите и популис­тите няма да унищожат европейс­кия начин на живот, както се нарича и един от ресорите в ней­ната комисия.

Няма съм­нение какво е европейски начин на живот. Никога няма да допус­нем националисти и популисти, които искат да предиз­викат раз­деления и да унищожат ЕС, да ни отнемат нашия европейски начин на живот, заяви Урсула фон дер Лайен на кон­г­реса на Европейс­ката народна пар­тия (ЕНП).

Нашият съюз се основава на зачитането на човеш­кото дос­тойн­с­тво, свобода, демок­рация и рав­ноп­равие. Винаги ще защитаваме своя начин на живот, добави гер­ман­с­ката политичка.

Европейс­кият пар­ламент би тряб­вало да пот­върди новата комисия идната сед­мица и се очаква Фон дер Лайен да встъпи в длъж­ност на 1 декем­ври.