Израелският президент възложи на Кнесета да излъчи премиер

Израелският президент възложи на Кнесета да излъчи премиер

Ако няма консенсус до 3 седмици, в страната предстоят нови избори

Израел­с­кият президент Реувен Рив­лин въз­ложи официално на пар­ламента да определи нов премиер, за да се изведе страната от политичес­ката безиз­ходица и да се избег­нат нови избори, предаде АФП.

“В срок от 21 дни задачата да издиг­нат лич­ност, която да със­тави правител­с­тво, е в ръцете на членовете на Кнесета“, заяви Рив­лин пред пар­ламен­тарис­тите в Ерусалим.

Съг­ласно израел­с­кото законодател­с­тво всеки от 120-те депутати в Кнесета може да се опита да събере в посочения срок под­писите на 61 пар­ламен­таристи, за да получи от президента ман­дат да сфор­мира правител­с­тво. Ако това не стане, страната ще се озове пред нова криза и нови избори.

Президен­тът натовари пар­ламента със задачата да посочи нов премиер, след като сегаш­ният министър-председател Бенямин Нетаняху, а после и глав­ният му опонент Бени Ганц вър­наха връчения им ман­дат, тъй като не успяха да договорят коалиция, която да им осигури мнозин­с­тво в Кнесета.

Бени Ганц, основ­ният политически против­ник на Нетаняху, не успя да със­тави ново израел­ско правител­с­тво. Край­ният срок за него да нап­рави това изтече в полунощ срещу чет­вър­тък.

Коалицията “Синьо и бяло“ на Ганц обаче изп­ревари изтичането на край­ния срок и обяви, че той не се е справил с въз­ложената му от президента Рив­лин мисия.

Преди Ганц неус­пех в преговорите да със­тави ново правител­с­тво претърпя и Нетаняху.

На изборите в Израел през сеп­тем­ври — вторите за тази година — нито пар­тията на Нетаняху, нито коалицията на Ганц извоюваха нуж­ното им мнозин­с­тво, за да със­тавят сами правител­с­тво, и трябва да раз­читат на под­к­репата на други сили.

Ако не се пос­тигне съг­ласие, Израел е изп­равен пред нови избори.