Грета Тунберг споделя награда за мир с камерунска активистка

Грета Тунберг споделя награда за мир с камерунска активистка

Швед­с­ката екоак­тивис­тка Грета Тун­берг, която пос­тави началото на петъч­ните ученически протести за климата, получи прес­тиж­ната Меж­дународна дет­ска наг­рада за мир, предаде АП. Тун­берг е лауреатка съв­мес­тно с камерун­с­ката активис­тка за мир Дивина Малум.

Швед­ката обаче не можа да приеме лично наг­радата, защото сега плава с катамаран през Атлан­тичес­кия океан за учас­тие в меж­дународ­ната кон­ферен­ция за климата в Мад­рид през декем­ври.

Организаторите на церемонията в Хага казаха, че Тун­берг и Малум са показали как децата са в “цен­търа на бор­бата за безопас­ното и устой­чиво бъдеще“.

Грета беше пратила кратко благодар­с­т­вено пос­лание до организаторите на наг­радата, в което казва, че е приз­нателна и че се чув­с­тва полас­кана.

Другата лауреатка Дивина Малум е на 15 години и води мирна борба срещу ислямис­тите от “Боко Харам“.

Малум призова при получаването на отличието “децата от целия свят да накарат хората да се вслушат в гласа им“.