Останките на убития военен командир Солеймани бяха транспортиран в иранския град Ахваз

Останките на убития военен командир Солеймани бяха транспортиран в иранския град Ахваз

Тръмп взел за минути решение за ликвидиране генерала, пише в. “Вашингтон пост“

Тялото на убития в Ирак при американ­ски въз­душен удар иран­ски военен коман­дир Касем Солей­мани, беше вър­нато вчера в Иран, съобщи официал­ната инфор­мационна аген­ция ИРИБ, цитирана от Рой­терс.

Тлен­ните останки на Солей­мани бяха превозени със самолет до югозапад­ния иран­ски град Ахваз. ИРИБ пуб­ликува видеок­лип със свалянето на обвития в иран­с­кото знаме ков­чег на Солей­мани, от самолет, под звуците на военен оркес­тър. Солей­мани беше убит в петък при удар с американ­ски дрон, нанесен срещу кон­воя на генерала на летището в Баг­дад.

Докато мнозина иранци учас­т­ваха през пос­лед­ните дни в масови прояви, за да дадат израз на скръбта си от смъртта на Солей­мани, смятан за втората по сила фигура след вър­хов­ния духовен водач аятолах Али Хаменей, други се тревожат, че неговата смърт може да във­лече страната им във война със САЩ.

Американ­с­кият рлезидент Доналд Тръмп взел решението си за лик­видиране на иран­с­кия военен коман­дир Касем Солей­мани без замис­ляне и колебания, пише в. “Вашин­г­тон пост“ като се позова на няколко източ­ника. По данни на изданието, става дума за много кратък период от време, докато Тръмп провеж­дал в чет­вър­тък около 17 ч. поредно съвещание в имението му Мар-а-лаго във Флорида.

Тогава внезапно извикали президента на друга среща и не след дълго той се вър­нал и продъл­жил съвещанието, без да каже нищо. Именно при това кратко отсъс­т­вие, според вес­т­ника, Тръмп дал зелена свет­лина за нанасяне на въз­душен удар по колата, с която пътувал Солей­мани на меж­дународ­ното летище в Баг­дад.

Според пуб­ликацията, решението на Тръмп зависело от това дали Солей­мани ще бъде пос­рещ­нат от ирак­ски официални лица. В случай на официално пос­рещане, американ­ците нямало да нанесат удара си, твър­дят източ­ниците на изданието. Обсъж­дането на под­готов­ката на операцията станало в много тесен кръг, в който влизали съвет­никът по национал­ната сигур­ност Робърт О’Брайън, дър­жав­ният сек­ретар Майк Пом­пейо, минис­търът на отб­раната Марк Еспър, дирек­торът на ЦРУ Джина Хас­пъл и начал­никът на кан­целарията на Белия дом Мик Мъл­вейни.

В пуб­ликацията се отбелязва, че раз­к­риването на мес­тонахож­дението на Солей­мани не е било трудно, тъй като той пътувал демон­с­т­ративно, без да се крие. Сулей­мани, към когото се отнасяли като към член на крал­ско семейс­тво, не бил трудно отк­риваем. Той се чув­с­т­вал съвър­шено недосегаем, особено в Ирак. Правел си селфи на бой­ното поле и отк­рито предиз­вик­вал САЩ, защото не смятал, че това е опасно“, цитира изданието бив­шия високопос­тавен служител на ЦРУ Марк Полимеропулос.

По-рано изданието “Политико“ съобщи, като се позова на високопос­тавен служител на Пен­тагона, че Тръмп може да е дал заповед за лик­видиране на Солей­мани още преди два месеца.