Венецуелски опозиционни депутати заседаваха в редакция на вестник

Депутати от венецуел­с­ката опозиция заедно с Хуан Гуайдо проведоха заседание в сградата на мес­тен вес­т­ник в Каракас, по време на което преиз­б­раха Гуайдо за пред­седател на пар­ламента, предаде Епицен­тър.

До това заседание извън пар­ламента се стигна, след като венецуел­с­ките сили за сигур­ност поп­речиха на Гуайдо и на депутати от опозицията, имаща мнозин­с­тво в пар­ламента, да влязат в пленар­ната зала. В отсъс­т­вието на Гуайдо там управ­ляващите социалисти номинираха против­ник на Гуайдо от опозицията за пар­ламен­тарен пред­седател. В заседанието учас­т­ваха 100 от общо 165 народни изб­раници. След вота Гуайдо се закле пред Бог и венецуел­с­кия народ да спазва и да накара другите да спаз­ват кон­с­титуцията в качес­т­вото му на пар­ламен­тарен пред­седател и на временен президент на Венецуела.

По повод на случилото страните членки от Групата от Лима, регионална инс­тан­ция, съз­дадена през 2017 г., за да търси изход от венецуел­с­ката криза, осъдиха изпол­з­ването на сила от правител­с­т­вото на Николас Мадуро, за да поп­речат на Гуайдо и на други депутати да влязат в пар­ламента и да учас­т­ват в заседанието за избор на пар­ламен­тарен пред­седател.