Австралия отделя 1,4 млрд. долара за щетите от пожарите

Австралия отделя 1,4 млрд. долара за щетите от пожарите

Авс­т­ралийс­кото правител­с­тво ще отдели около 1,4 млрд. долара за въз­с­тановяване на районите, пос­т­радали от гор­с­ките пожари, заяви премиерът Скот Морисън, цитиран от ТАСС.

Влас­тите планират да съз­дадат “национален фонд за въз­с­тановяване след гор­с­ките пожари в раз­мер на най-малко 2 млрд. авс­т­ралийски долара (1,4 млрд. американ­ски долара“. През след­ващите две години от този фонд ще се финан­сират всички въз­с­тановителни работи в пос­т­радалите от пламъците региони.

Пос­т­радалите от гор­с­ките пожари ще получат общо най-малко 125 млн. авс­т­ралийски долара (87,6 млн. американ­ски долара) в пари и материални помощи. Над 25 млн. от тях вече са изп­латени, още 100 млн. ще бъдат раз­п­ределени в най-скоро време.

Броят на жер­т­вите на гор­с­ките пожари в югоиз­точ­ната част на Авс­т­ралия нарасна на 25, съобщи вчера полицията на щата Нов Южен Уелс. Сега на територията на щата горят 136 гор­ски пожара, 69 от които продъл­жават да са нелокализирани. С пламъците се борят над 2500 пожар­никари и стотици единици специална тех­ника. Пожарите засег­наха и о. Кен­гуру, където хиляди коали и кен­гуру бяха убити от огнената стихия. Появиха се опасения, че част от уникал­ната фауна на ост­рова ще бъде изцяло унищожена.