Великобритания днес напуска ЕС, Шотландия иска нов референдум

Великобритания днес напуска ЕС, Шотландия иска нов референдум

След дълго отлагане и неяс­ноти Брек­зит се случва. В сряда вечерта европар­ламен­тът ратифицира споразумението. Така точно в полунощ на 31 януари британ­ците вече няма да са част от ЕС, предаде Епицен­тър. Гласуването в пар­ламента в Брюк­сел, проведено след емоционални дебати, завърши с ратифицирането с огромно мнозин­с­тво 621 „за“ срещу само 49 „против“.

Същев­ременно депутатите в шот­лан­д­с­кия пар­ламент под­к­репиха призива за нов референ­дум за независимост в Шот­лания. Пър­вият минис­тър на Шот­лан­дия Никола Стър­джън иска рефен­думът да се произ­веде през втората половина на тази година и да получи съг­ласието за това на британ­с­ките минис­три. Депутатите в Един­бург гласуваха със 64 гласа „за“ срещу 54 „против“, че обс­тоятел­с­т­вата са се пременили след 2014 г., когато беше пър­вият референ­дум, и трябва да бъде нап­равено ново допит­ване до народа. Те решиха и знамето на ЕС да остане да се вее пред сградата на пар­ламента в Един­бург и след Брек­зит.

По-рано британ­с­кият премиер Борис Джон­сън отх­върли призивите на Стър­джън да делегира права на пар­ламента в Един­бург за произ­веж­дане на референ­дум. Гласуването в шот­лан­д­сикя пар­ламент не е обвър­з­ващо за британ­с­кото правител­с­тво и незабавно след гласуването британ­с­кият минис­тър за Шот­лан­дия Алис­тър Джак заяви за Би Би Си, че позицията на Лон­дон остава неп­роменена.