Младежи вилняха и влязоха в схватки с полицията в парижко предградие

Буйс­т­ващи младежи се сблъс­каха с полицията в ран­ните часове тази сут­рин в париж­кото пред­г­радие “Аржан­тьой”, след като млад човек на мотоцик­лет загина в пътен инцидент, за който някои хора в квар­тала обвиняват полицията, съобщи Рой­терс, цитирайки в. “Паризиен“ и мес­тни жители.

Въл­ненията в “Аржан­тьой” в север­ните пок­рай­нини на френ­с­ката столица са поред­ният изб­лик на раз­мирици в момент, когато Фран­ция е в обс­тановка на строги каран­тинни ограничения заради епидемията от коронавируса, довели до изос­т­ряне на социал­ното нап­режение.

Видеокадри по социал­ните мрежи показаха как отреди от полицейс­ките сили за борба с без­редици нав­лязоха в жилищ­ния район и започ­наха да удрят с палки младежите.

Близки на загиналия в път­ния инцидент младеж, иден­тифициран като Сабри Шуби, на 18 г., казаха, че смъртта му е причинена от сблъсък с полицейска кола.

От париж­кото полицейско управ­ление засега не са отговорили на искане за комен­тар по случая.

Миналия месец подобни без­редици имаше и в други жилищни квар­тали в окол­нос­тите на Париж.

Много пред­г­радия на големите френ­ски градове, в които във високи жилищни блокове живеят хора с ниски доходи, често стават горещи точки на гняв и раз­мирици поради социал­ното и икономическо неравен­с­тво и в резул­тат на оплак­вания от прекалено твърда полицейска так­тика.