Нанси Пелоси е преизбрана начело на Камарата на представителите в САЩ

Нанси Пелоси е преизбрана начело на Камарата на представителите в САЩ

117-ият Конгрес на САЩ се събира във време на предизвикателства

Демок­рат­ката Нанси Пелоси бе преиз­б­рана с крехко мнозин­с­тво за пред­седателка на Камарата на пред­с­тавителите. Това стана на зав­чераш­ната първа работна сесия на 117-ия Кон­г­рес на САЩ, който пред­вещава дъл­боки раз­деления, съобщи АФП.

Демок­рат­ката от Калифор­ния, която ръководи пар­тията си в Камарата от 2003 г. и е един­с­т­вената жена, която е била неин пред­седател, се очак­ваше да запази поста си.

Пелоси получи 216 гласа срещу 209 за репуб­ликанеца от Калифор­ния Кевин Мак­карти, който отново ще бъде лидер на мал­цин­с­т­вото в Камарата, съобщи АП.

Всички присъс­т­ващи на заседанието кон­г­рес­мени от Репуб­ликан­с­ката пар­тия гласуваха за Мак­карти, а петима демок­рати не дадоха гласа си за Пелоси.

Все още не е ясно кой ще кон­т­ролира гор­ната камара. Това ще бъде решено днес на 2 оспор­вани балотажа за Сенат в Джор­джия.

Вицеп­резиденът Майк Пенс поз­д­рави с почук­ване на лакти сенатори, след като ръководи церемонията по полагане на клетва.

117-ият Кон­г­рес се събира, меко казано, във време на предиз­викател­с­тва“, заяви лидерът на мнозин­с­т­вото в Сената Мич Мак­конъл в привет­с­т­вена реч към сенаторите.

“От политически раз­деления до смър­тоносна пан­демия и врагове по целия свят, препят­с­т­вията пред нас са много и са сериозни“, каза той.

Кон­г­ресът ще се изп­рави пред пър­вото си голямо изпитание в сряда, когато трябва да утвърди победата на новоиз­б­рания президент Джо Бай­дън преди встъп­ването му в длъж­ност на 20 януаруи.

Тази обик­новено рутинна процедура има опас­ност да бъде услож­нена от група репуб­ликанци, които казаха, че ще гласуват против удос­товеряването на гласовете на елек­торите от американ­с­ките щати, където президен­тът Доналд Тръмп оспорва победата на Бай­дън.