За ужас на мнозина, сабото отново се завръща на мода през 2021 г.

За ужас на мнозина, сабото отново се завръща на мода през 2021 г.

Дали това ще ни се пон­рави или не, сабото отново е приз­вано да се върне на мода през 2021 година, пише в.“Метро“.

Ние си мис­лехме, че отдавна сме заб­равили този вид обувки, но дизай­нер­с­ките модни подиуми през 2020, дори и в дигитален фор­мат, ни под­с­казаха за зав­ръщането на този тренд.

На Париж­ката сед­мица на модата мар­ката “Ермес“ изп­рати моделите си в кожено сабо с класическа изработка и цвят.

Инф­луен­сър­ката Луси Уилямс не спира да се появява с хлопащите обувки и ги съчетава с къси чорапки.

Съм­нител­ното със своята елеган­т­ност сабо дебютира в света на модата още преди 50 години. Но никой не може да отрече, че този артикул е изк­лючително удобен и може да бъде събут без проб­лем по всяко време, досущ като пан­тоф.

Дър­веното сабо ни връща към Сред­новековието, когато това са били обув­ките на селячес­т­вото. Те са били евтини и идеално пригодени за сел­с­кос­топан­с­ката работа, пред­паз­вайки нозете от най-различни наранявания.

Прак­тич­ността на сабото със сигур­ност ще бъде оценена и по време на пан­демията. Не можеш да работиш вкъщи по пан­тофи и да излезеш с тях на улицата за покупки. Със сабото няма никакъв проб­лем в това отношение.