Испанските власти спешно чистят от снега Мадрид и пострадалите райони

Испанските власти спешно чистят от снега Мадрид и пострадалите райони

Очаква се рязко застудяване, Бурята Филомена се насочи към Каталуния и Арагон

В деня след невиж­даната снежна буря, испан­с­ките власти вчера се над­п­ревар­ваха с времето, за да почис­тят столицата Мад­рид и други части от страната от снега, преди нас­тъп­ването на прог­нозирано без­п­рецеден­тно зас­тудяване, предаде АФП.

Снеж­ната буря Филомена, която предиз­вика обилни валежи в други райони, отне живота на трима души.

За нощта срещу понедел­ник се очак­ваха минимални тем­ператури под минус 10 градуса в голяма част от вът­реш­ността на Испания и те ще се задър­жат до чет­вър­тък, съобщи испан­с­ката метеорологична аген­ция.

Целта ни е да изпол­з­ваме всяка минута до понедел­ник, когато тем­пературата ще спадне, за да почис­тим от сняг основ­ните пътни артерии, преди снегът да се превърне в лед, обяви снощи кметът на Мад­рид Хосе Луис Мартинес-Алмейда по телевизия “Сек­ста“. До края на след­ващата сед­мица прид­виж­ването в столицата, където снегът спря в събота следобед, ще е много зат­руд­нено, предуп­реди кметът.

В Мад­рид бяха изп­ратени вой­ници, за да почис­тят от сняг пис­тите на летището, което остана зат­ворено до вчера, както и под­с­тъпите до бол­ници, които остават под натиск в условията на пан­демията от COVID-19.

Историчес­ките снеговалежи, нат­рупали няколко десетки сан­тиметра снежна пок­ривка, зат­рупаха в петък и събота Мад­рид и част от Испания и парализираха комуникациите.

Според правител­с­т­вото, движението по над 700 пътища в страната в неделя сут­ринта остана спряно или нарушено, а влаковете от и до Мад­рид бяха отменени.

Бурята Филомена се насочи вчера към регионите Каталуния и Арагон в североиз­точ­ната част на страната, които бяха по-малко засег­нати от снеговалежи откол­кото цен­т­рална Испания.