Австралийски фермер се озова в болница след атака на овца

Австралийски фермер се озова в болница след атака на овца

Авс­т­ралиец е озова в бол­ница с пред­полагаеми гръб­начни травми, след като стана жер­тва на ярос­тно нападение…от овца, пише в. “Дейли стар“.

Страховитият инцидент се е разиг­рал в ран­ните неделни часове в Кенебри, щата Нов Южен Уелс.

На този етап остава неясно с какво 43-годишният мъж, чието име не се споменава, е под­раз­нил овцата, за да “зас­лужи“ гнева й.

Скоро на мяс­тото на инцидента са прис­тиг­нали парамедици, които са тран­с­пор­тирали мъжа в бол­ница в Тамуърт с въз­душна линейка. От бол­нич­ното заведение съоб­щават, че със­тоянието му е стабилно.

“Пациен­тът се е намирал в стопан­с­тво в Кенебри, когато е бил блъс­нат от овца и се е ударил в дърво, след което е пад­нал лошо на земята.

Справянето с нападения на животни често е предиз­викател­с­тво за парамедиците от съоб­ражения за соб­с­т­вената им сигур­ност.

Те трябва въз­можно най-бързо да поемат пациента, като същев­ременно трябва да се уверят, че самите те не се излагат на риск да бъдат напад­нати“, казва инс­пек­тор­ката Ребека Мед.

Това е вторият подобен инцидент в щата Нов Южен Уелс. Само преди няколко дни мъж е бил напад­нат от коза и е получил травми на крака, докато се е раз­хож­дал в планината.