Кремъл: Владимир Путин не следи делото срещу Навални

Говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков в отговор на жур­налис­тически въп­рос дали сПрезиден­тът Владимир Путин следи започ­налото вчера в Мос­ква дело срещу Алек­сей Навални, е казал: Не. Президен­тът на нашата страна не следи хода на това дело. “За днес дър­жав­ният ни глава има планирана среща с учители. Хора, които обучават и въз­питават нашите бъдещи поколения. Гос­подин Путин се готви за тази среща“, е посочил още прес­сек­ретарят на Кремъл.

Пес­ков също е защитил дейс­т­вията на служителите на силовите струк­тури, арес­тували много привър­женици на Навални. “Дейс­т­вията на полицаите и другите служители в силовите струк­тури са напълно законни. Задър­жаните са учас­т­вали в акции, нераз­решени от мес­т­ните власти“, е под­чер­тал той.

Пред­с­тавител на рус­ката Федерална служба за изпъл­нение на наказанията (ФСИН) поиска вчера от съда да анулира услов­ната присъда на опозиционера Алек­сей Навални по дело за измама спрямо фир­мата “Ив Роше“ и да бъде изпъл­нена ефек­тивна — три години и половина лишаване от свобода при общ режим.

Пес­ков изрази надежда, че ЕС няма да допусне “глупостта“ да обвърже бъдещето на отношенията си с Русия със съд­бата на задър­жания опозиционер Алек­сей Навални. “Надяваме се, че никой няма да допусне глупостта да обвърже пер­с­пек­тивата на отношенията Русия-ЕС с един пребиваващ в ареста“, заяви Пес­ков, няколко дни преди посещението в Мос­ква на шефа на дип­ломацията на ЕС Жозеп Борел.