Израел обмисля да отваря ресторантите на 9 март, над ј са получили 2 ваксини

Израел обмисля да отваря ресторантите на 9 март, над ј са получили 2 ваксини

Израел планира да отвори отново рес­торан­тите около 9 март в рам­ките на пос­тепенно зав­ръщане към нор­мал­ния живот, тъй като вак­синацион­ната кам­пания нап­редва все повече, предаде Рой­терс.

Национал­ният коор­динатор за реак­ция на пан­демията Нах­ман Аш каза през телевизия Ynet, че на тази дата вероятно отново ще могат да работят рес­торан­тите, включително тези към хотелите, и кафенетата.

Искаме отварянето да е пос­тепенно и внимателно, за да не се стига до нова вълна или друг лок­даун, заяви той.

Вече над 41 процента от израел­ците са получили поне една доза от вак­сината на ком­паниите Пфай­зер (Pfizer) и Бион­тех (BioNTech) и затова страната планира да отвори на 23 фев­руари хотелите и фит­несите за тези, които са вак­синирани и с двете дози, или имат имунитет след прекаран КОВИД-19.

Около 3,382 млн. граж­дани на Израел са получили първа доза вак­сина. На близо 2,5 млн. от тях вече е била пос­тавена и необ­ходимата за имунизиране втора доза, съобщи минис­търът на здравеопаз­ването Юли Едел­щайн.

Населението на Израел е около 9,3 млн. души. Това означава, че повече от 41 процента от израел­ците вече са получили първа доза вак­сина, а над 1/4 — и втората.

Израел е световен лидер по пос­тавени вак­сини на глава от населението.