Хърватия и Швейцария взеха визи за Мондиал 2018

Хърватия и Швейцария взеха визи за Мондиал 2018

Двадесет и седем отбора вече се класираха за светов­ното пър­вен­с­тво в Русия през 2018-а година, след като Хър­ватия и Швей­цария спечелиха визи след баражи. Единадесет от тези отбори са от зона Европа, която има още две квоти и те ще бъдат разиг­равани в мачовете Италия — Швеция (0:1) и Репуб­лика Ирлан­дия — Дания (0:0).

Останалите три тима ще станат ясни след края на баражите между кон­ферен­циите в зона Океания, зона Азия, КОН­КАКАФ и КОН­МЕБОЛ.

Ето и отборите, които си осигуриха учас­тие да играят на Мон­диал 2018: Русия, Бразилия, Иран , Япония, Мек­сико, Репуб­лика Корея, Саудит­ска Арабия, Гер­мания, Анг­лия, Испания, Нигерия, Коста Рика, Полша, Египет, Ислан­дия, Сър­бия, Пор­тугалия, Фран­ция, Уруг­вай, Аржен­тина, Колум­бия, Панама, Сенегал, Мароко, Тунис, Швей­цария и Хър­ватия.