И Перу ще играе на Мондиал 2018

И Перу ще играе на Мондиал 2018

Перу победи с 2:0 Нова Зелан­дия и стана пос­лед­ният отбор, който си осигури учас­тие на Мон­диал 2018. Джефер­сън Фар­фан и Крис­тиан Рамос отбеляза попаденията за “инките“, които спечелиха втория интер­кон­тинетален плейоф и попъл­ниха списъка с финалис­тите на шам­пионата в Русия. Пър­вата среща завърши 0:0,

След двубоя в Лима окон­чателно стана ясно и раз­п­ределението по урни на 32-ата финалиста. За първи път в историята то е изгот­вено на базата на ран­г­лис­тата на ФИФА, като един­с­т­веното изк­лючение е нап­равено за домакина Русия. Освен рус­наците, сред водачите на групи ще са още Гер­мания, Бразилия, Пор­тугалия, Аржен­тина, Бел­гия, Полша и Фран­ция. Любопит­ното е, че Испания ще бъде във втора урна, както и Анг­лия. Жребият за 8-те групи ще бъде тег­лен на 1 декем­ври в Кремъл.