Дебютът на Димитър Бербатов в Индия е днес

Димитър Бер­батов ще нап­рави своя дъл­гоочак­ван дебют в индийс­ката Супер­лига днес от 16,30 часа, а мачът на неговия Керала Блас­търс срещу шам­пиона Атлетико до Кол­ката ще се предава пряко по Mtel Sport 2. Освен по спор­т­ния канал двубоят ще се излъчва без­п­латно и на онлайн плат­фор­мата ppv.mtel.bg.

Сезонът в индийс­ката Супер­лига продъл­жава около четири месеца и всеки мач на бъл­гарина ще бъде излъч­ван пряко по спор­т­ните канали на Мтел.

Бер­батов ще е вторият най-добре платен фут­болист в мес­т­ното пър­вен­с­тво с годишна зап­лата от 1 милион евро. Това го нарежда непос­ред­с­т­вено след бив­шия му съот­бор­ник в Тот­нъм и негов близък приятел – Роби Кийн, част от със­тава именно на пър­вия съпер­ник на Керала – Атлетико де Кол­ката.