И в Лондон питат Димитров за Маша

И в Лондон питат Димитров за Маша

Григор Димит­ров, който пос­тигна втората си победа на финал­ния Мас­търс в Лон­дон — 6:0, 6:2 над Давид Гофен, сподели, че е останал много изненадан от страхот­ната си игра срещу бел­гиеца.

На прес­кон­ферен­цията си хас­ков­лията сподели някои любопитни неща. “Без семейс­т­вото и моят екип нямаше да съм същият човек. Нищо нямаше да има такова значение“ каза Григор. Както е извес­тно, родителите му са плътно до него в Лон­дон още преди началото на финал­ния Мас­търс, като присъс­т­ват не само на мачовете му, а и на всяка негова тренировка.

Димит­ров беше попитан и за Мария Шарапова, но отк­лони въп­роса. Жур­налист се обърна към него: “Вие сте бъл­гарин, роден сте в Хас­ково. Живеете в Париж, регис­т­риран сте в Монте Карло. Имахте приятелка рус­киня в Лос Анджелис. Искате ли да бъде раз­поз­наван като граж­данин на света?“, а Гришо му отговори: “Споменахте само една приятелка? Стига, човече…“

Най-добрият бъл­гар­ски тенисист призна, че двубоят срещу Давид Гофен, е бил един от най-добрите му през тази година.

“Изненадах и себе си също от играта ми. Всичко в пър­вия сет се получи по начина, по който исках. Подобни мачове не се случ­ват често. Особено такъв старт — 6:0, 3:0. Единични са момен­тите през годината, когато отиг­раваш топ­ката тол­кова добре и всичко се нарежда по твоите раз­бирания. Стремях се да наложа моя стил а не да екс­перимен­тирам, но да приложа неща, върху които съм тренирал. С всеки гейм нав­лизах в корта и се чув­с­т­вах по-уверен в играта си“, анализира Димит­ров.