Треньорът на Верея иска заплати, а не потупване по рамото

Треньорът на Верея иска заплати, а не потупване по рамото

Треньорът на Верея Илиан Илиев изригна след победата с 2:0 над Етър в пос­лед­ната среща от 16-ия кръг на Първа лига и зап­лаши да раз­к­рие под­роб­ности около ситуацията в клуба. Специалис­тът пос­тави срок до петък на ръковод­с­т­вото да изпълни ангажимен­тите си към играчите и към него, като под­черта, че фут­болис­тите и треньор­с­кият щаб си вър­шат добре работата и искат адек­ватно въз­наг­раж­дение за това.

“Искам да изиг­раем сериозно мачовете, които остават. Надявам се тази сед­мица да има някакво раз­д­виж­ване. До петък ръковод­с­т­вото също да изп­лати как­вото обеща — част от дъл­жимите неща, и ако това не се случи в петък, на прес­кон­ферен­цията преди мача с Лев­ски, ако стане нужно да се кажат нещата, доста хора няма да повяр­ват за случ­ващото се. Но дано соб­с­т­веникът изпълни задъл­женията си“, каза Илиев пред „Диема Спорт”.

“Ако бяхме загубили, щеше да е като оправ­дание. Всеки си върши работата — ние, фут­болис­тите, пер­соналът. И тези мом­чета трябва да знаят ще го има ли отбора, няма ли да го има. Мисля, че ние си изпъл­няваме задачите. Важно е не само да се тупаме по рамото“, продължи нас­тав­никът на старозагор­с­кия клуб.

“Има 20 дни както за мен, така и за фут­болис­тите. Трябва да стане ясно какво правим. Мисля, че пос­тавихме добра основа и може да пос­тавим още по-добра в останалите мачове. Надяваме се откъм желание да сме по същия начин срещу Лев­ски. Наис­тина не искам да го каз­вам, но е факт, че е много трудно да сме само ние с моите помощ­ници лицето на клуба пред играчите. Много е важно нашето пред­с­тавяне в след­ващите мачове. Със сигур­ност ще ги изиг­раем, но ако изгасне вът­реш­ната иск­ричка, е голям проб­лем“, завърши Илиан Илиев.