Шеф на „сините” подаде оставка и напусна Левски

Шеф на „сините” подаде оставка и напусна Левски

Асен Букарев изпратен с аплодисменти от футболистите и служителите на „Герена”

Мени­джърът на Лев­ски Асен Букарев подаде оставка и тя е бе приета от ръковод­с­т­вото на клуба. Раз­дялата между двете страни бе обявена и на официал­ния сайт на „сините”, където пише след­ното: “Промени в спортно-техническото ръковод­с­тво на ПФК Лев­ски. Клубът и мени­джърът и коор­динатор на спортно-техническата дей­ност Асен Букарев се раз­делят по взаимно съгласие.Клубът благодари на г-н Букарев за всеот­дай­ната работа през пос­лед­ните години в ролята му на помощник-треньор и главен мени­джър и му пожелава много лични и професионални бъдещи успехи.“

Раз­делих се с Лев­ски по взаимно съг­ласие. Раз­бира се, че има причини, за да си тръгна. Или по-точно — да се раз­делим. Засега обаче не искам да изпадам в как­вито и да е било под­роб­ности и да говоря “как“ и “защо“”, заяви Букарев.

По ирония на съд­бата си тръг­вам само няколко часа след моя рож­ден ден, но понякога се случ­ват и такива неща в живота. Да, нап­равихме селек­ция, под­гот­вихме се за пролет­ния полусезон на продъл­жител­ния лагер в Малта. Но… За някои вероятно раз­дялата звучи прекалено сен­зационно. Тя обаче е факт”, добави вече бив­шият шеф на Лев­ски .

Напус­налият клуба Асен Букарев се раз­дели изк­лючително емоционално с фут­болис­тите и екипа в Лев­ски. Той събра играчите на терена малко преди да свърши трениров­ката им и ги изненада с новината, която те още не знаеха. Фут­болис­тите аплодираха Букарев, след което той си тръгна”, съоб­щават от “Гонг“.

По пътя бив­шият национал бе прес­рещ­нат от служители в Лев­ски, които го прег­ръщаха и му пожелаха успех.Новината шокира всички на „Герена”, тъй като идва изненад­ващо преди под­новяване на шам­пионата в Първа лига.