Венци Стефанов обиден от оферта на Олимпиакос

Венци Стефанов обиден от оферта на Олимпиакос

Съставът на Локомотив (Пд) бе комплектован от Северна Африка и балканските държави, каза босът на Славия

Президен­тът на Славия Вен­цес­лав Стефанов нап­рави любопитен комен­тар в свой стил за Локомотив (Плов­див) след равен­с­т­вото 1:1. Босът на „белите” призна и за получена оферта от гръц­кия шам­пион Олим­пиакос за вратаря Стер­гиакис, която вед­нага е била отх­вър­лена.

“Доволен съм от харак­тера, но не и от играта в пър­вите 15 минути. Това е стара слабост от миналата година. Прос­пиваме началото. Против­никът бе ком­п­лек­тован от Северна Африка и бал­кан­с­ките дър­жави. Показахме, че и бъл­гарите можем да бъдем по-напористи и по-силни. Ако имахме малко шанс, можехме да се поз­д­равим и с победа”, комен­тира президен­тът на „белите”.

Ивайло Димит­ров може да играе и на фланга, и в цен­търа. Имаме и Чон­чуков, който се въз­с­тановява, имаме Милчо Ангелов. Това са фут­болисти, които могат да играят, но им трябва време. Важ­ното е, че са наши мом­чета, млади, на които трябва да даваме шанс, за да се случва нещо в бъл­гар­с­кия фут­бол. Защото като гледам някои отбори как се ком­п­лек­товат… както и да е, всеки има право да работи, както иска”, продължи Стефанов.

“Олим­пиакос изп­ратиха една обидна оферта за вратаря Стер­гиакис, която аз изобщо не исках да пог­ледна. Не знам откъде излизат инфомации, че Панатинай­кос ще гледат Антонис. Нека го гледат. Ако изп­ратят пред­ложение, което да задоволява и нас, и него, ще говорим”, завърши босът на столич­ния клуб.