Петър Хубчев обеща шанс на 19-годишни

Петър Хубчев обеща шанс на 19-годишни

Селек­ционерът на Бъл­гария Петър Хуб­чев обяви, че е готов да извика няколко юношески и младежки национали в пред­с­тавител­ния тим. Специалис­тът призна, че дори е въз­намерявал да ги покани за провер­ките срещу Босна и Казах­с­тан, но е било преценено, че е по-важно те да играят в официал­ните срещи на съот­вет­ните гар­нитури. Също така Хуб­чев разясни, че е изк­лючително доволен от желанието на фут­болис­тите, което е коренно раз­лично от това, което е било преди.

“Много от нещата, които си говорихме от пър­вия мач, трябва да ги пов­торим. Видяхме страшно много недос­татъци. Желанието е едно от нещата, които ни хареса. Самочув­с­т­вие трябва да имаме през целия мач, и то да е под­п­латено с много бягане и себераз­даване. Желанието е коренно раз­лично от това, което преди време беше в отбора. Но всичко е и въп­рос на въз­мож­ности”, каза треньорът на националите.

Относно бъдещето на “трикольорите” селек­ционерът допълни: “Гледахме още няколко човека. Те са от отбора на Ангел Стой­ков и от младежите. Преценихме да не ги вземем, защото играят много по-важни мачове. Бих ги извикал за такива приятел­ски двубои. Те знаят, че ги наб­людаваме”, раз­кри Петър Хуб­чев.