Цвети Пиронкова стана майка

Цвети Пиронкова стана майка

Цветана Пирон­кова стана майка. Бив­шата първа ракета на Бъл­гария при жените роди мом­ченце в къс­ните часове на 27 март. Тя и бебето са добре.

Полуфиналис­т­ката от “Уим­бъл­дън“ 2010 г. получи кон­тузия в средата на миналата година. Тя прекъсна учас­тията си по тур­нири, а преди Коледа стана ясно, че със съп­руга й Михаил ще стават родители. Тенисис­т­ката и бив­шият фут­болист на Локомотив (Плов­див) се вен­чаха през лятото на 2016 година.