В Бундестима едва не стигнаха до бой

В Бундестима едва не стигнаха до бой

Защит­ниците на Гер­мания Йошуа Кимих и Антонио Рюдигер едва не стиг­наха до бой по време на една от пос­лед­ните тренировки на Бун­дес­тима преди светов­ното пър­вен­с­тво в Русия. Според пуб­ликация в “Билд” двамата са се скарали в игрови епизод, след което са си налетели. Двамата са били раз­тър­вани от члена на треньор­с­кия щаб на светов­ния шам­пион Мирос­лав Клозе.

Наис­тина бор­бата е сериозна. Всички искат да се пред­ложат за със­тава и да бъдат в титуляр­ната единадесеторка на светов­ното пър­вен­с­тво“, комен­тира цен­т­рал­ният защит­ник Матс Хумелс от Байерн.

Гер­мания е в пред­варителна група с отборите на Мек­сико, Швеция и Репуб­лика Корея.