След 59 години „Ла фурия” стъпи на “Лужники“ и загуби, пише „Марка”

След 59 години „Ла фурия” стъпи на “Лужники“ и загуби, пише „Марка”

В Испания нас­т­роението е на обрат­ния полюс. “Ла Роха“ сподели съд­бата на Гер­мания, Аржен­тина и Пор­тугалия — четири големи фаворита, три от тях са световни шам­пиони, а Роналдо и ком­пания са нас­тоящите пър­венци на Европа.

ПРОВАЛ“, е голямото заг­лавие на мад­рид­с­кия в. “Марка“.

“Нищо не може да оправ­дае играта и загубата срещу отбор, който се намира на 70-о място в ран­г­лис­тата на ФИФА“, продъл­жава най-големият спор­тен всекид­нев­ник в света.

Изданието припомня интересна история. През 1959 г. дик­таторът Франко заб­ранил на национал­ния отбор на страната си да гос­тува в Мос­ква за чет­вър­т­финал на пър­вото Европейско пър­вен­с­тво. Няма официално обяс­нение защо. Двубоят е тряб­вало да се играе на стадион “Владимир Илич Ленин“, сега “Луж­ники“, на който Испания бе елиминирана. Тогава европейс­ките шам­пионати се играеха в такъв фор­мат, само полуфиналите и финалът — в една страна. Та иберий­ците са дис­к­валифицирани, а на след­ващата година СССР стана шам­пион на Европа. Водещата вер­сия за отказа на Франко е, че се уплашил от силата на Сбор­ная тогава, твърди вес­т­никът.

59 години по-късно все пак стъпихме на този стадион, но загубихме“, пише “Марка“.

Испан­с­ката преса призовава Сер­хио Рамос, един от греш­ниците срещу Русия, да прик­лючи с национал­ния тим. Засега обаче защит­никът не е казал какво е бъдещето му с пред­с­тавител­ния със­тав. Много критики отнася и неговият пар­т­ньор в цен­търа на отб­раната Жерар Пике. Според медиите той е нап­равил е ненужна дузпа и само той е спорил дали е редовна.

“Сбогом“ си взе Анд­рес Иниеста, човекът, който с гола си в продъл­женията на финала нап­рави Испания световен шам­пион за пръв и засега един­с­т­вен път през 2010 г. в Южна Африка.

“Прик­люч­вам с национал­ния отбор в най-тъжния момент от кариерата ми, заяви с тъга бив­шият ас на “Бар­селона“. — Лесно е сега да кажа, че сме се провалили заради смяната на треньора Юлен Лопетеги ден преди старта на пър­вен­с­т­вото. Но няма да го нап­равя. Фут­болис­тите сме тези, които играем на терена. В крайна сметка зависи от нас.”

Добра оценка се дава един­с­т­вено на Диего Коста, който е положил усилия срещу Русия, за раз­лика от останалите.

Вес­т­ник ““ пише “Акин­феев ни изп­рати вкъщи“, отдавайки зас­луженото на вратаря на рус­кия отбор, който спаси две дузпи и има основен принос за успеха в полза на домакините.

“Испания отпадна след дузпи“, е заг­лавието на “Ла Репуб­лика“. “Тръг­ваме си от Мон­диал 2018 след поражение от Русия с дузпи“, анализира “Онда Серо“, a “Ла Ван­гуар­дия“ определи испан­с­кия отбор като “пос­ред­с­т­вен“.