Арда спечели баража за Първа лига

Арда спечели баража за Първа лига

Арда (Кър­джали) е вторият новак в елита на Бъл­гария след спечелилия Втора лига тим на Цар­ско село. Това стана факт, след като “сините“ се наложиха с 1:0 над Сеп­тем­ври (София) след продъл­жения в бараж за елита. Двубоят се игра в Плов­див на стадион “Лаута“, а един­с­т­веното попадение бе дело на Ахмед Осман в 110-ата минута. В добавените 30 минути и двата тима останаха с по-малко играчи на терена, като от столичани бяха изгонени Асен Чан­дъров (102) и Борис Гал­чев (117), а за кър­джалийци гол­майс­торът им Осман (117).

Треньорът на Арда (Кър­джали) Стамен Бел­чев изрази задовол­с­тво, след като под негово ръковод­с­тво тимът се класира в елита на бъл­гар­с­кия фут­бол. “Емоциите са страхотни, благодаря на мом­четата. Добре бяхме раз­гадали против­ника, не сме очак­вали да е лек мачът. Изпол­з­вахме нашите силни страни, имахме тър­пение, през второто полув­реме нарушихме организацията на игра, но сме щас­т­ливи, че всичко свърши добре. Сега нека се нас­ладим на победата, ще мис­лим за бъдещето нап­ред. Никой от ЦСКА не е влизал в кон­такт с мен“, каза Бел­чев.

Нас­тав­никът на Сеп­тем­ври Христо Аран­гелов не скри разочарованието си от драматич­ната загуба от Арда, пратила столич­ния тим във Втора лига. “Младите фут­болисти прегоряха. Започ­нахме колеб­ливо, но след пър­вите 15 минути израв­нихме играта и имахме своите положения. Не вкарахме гол и в продъл­женията бяхме наказани. Една грешка се оказа фатална”, сподели Аран­гелов.

“Поз­д­равявам мом­четата, защото за нас в пос­лед­ните 6 месеца всеки мач беше като финал. Два месеца не допус­нахме нито една загуба, играчите бяха пер­фек­тни. Въп­реки че изпадаме, отборът има стил. Да, принудител­ните смени и чер­веният кар­тон на Асен Чан­дъров, за който ми казаха, че не е имало докос­ване, пов­лияха много. След това стана наис­тина трудно за нас”, продължи бив­шият защит­ник.

“Моят договор изтича, не съм получавал пред­ложение за нов. Сега ръковод­с­т­вото трябва да начер­тае пътя, по който ще се раз­вива отборът. Нямам инфор­мация кои фут­болисти ще напус­нат, но е повече от сигурно, че към много от тях има интерес от водещите тимове”, завърши Аран­гелов.