Страхил Попов: Шансовете ни за класиране намаляха, но ги има

Страхил Попов: Шансовете ни за класиране намаляха, но ги има

Страхил Попов комен­тира пред­с­тоящата квалификация на национал­ния отбор срещу Анг­лия. Ето какво каза защит­никът:

Шан­совете ни за класиране намаляха, но има и Лига на нациите, където също може да раз­читаме на класиране. И на Балъков, и на Хуб­чев стилът на работа е сериозен. И двамата раз­читат на дис­цип­лината. Те са играли дълги години в Гер­мания и има много общи неща в начина им на работа“, каза Попов.