Балъков: Англия ни даде урок по динамика и модерен футбол

Балъков: Англия ни даде урок по динамика и модерен футбол

Национал­ният селек­ционер — Красимир Балъков призна превъз­ход­с­т­вото на Анг­лия. Днес “трикольорите“ пад­наха тежко с 0:4 при визитата си на “Уем­бли“ и остават на пос­ледна позиция в своята квалификационна група “А“.

Ние просто не успяхме да отговорим на тази динамика на анг­лийс­кия стил. Кон­цеп­цията ни за този мач фун­к­ционираше през по-голяма част от него. Виж­дате сами колко сме далеч от анг­лийс­кия фут­бол. Трябва да работим! Това е пътят, друг няма“.

“При 1:0 можехме да израв­ним резул­тата. През пър­вата част също имахме две атаки. Четирите гола на Анг­лия пад­наха след наши грешки. Трябва да ги отс­т­раняваме. Днес нап­равихме едно добро начало за над­г­раж­дане. Срещу Ирлан­дия ще пусна доста от фут­болис­тите, които не взеха учас­тие днес“.