България с изцяло нов състав в Дъблин

България с изцяло нов състав в Дъблин

Селек­ционерът на национал­ния отбор Красимир Балъков се очаква да нап­рави 78 промени за пред­с­тоящата кон­т­рола с Ейре

Селек­ционерът на Бъл­гария Красимир Балъков ще смени почти целия със­тав за кон­т­ролата с Ейре, съоб­щава Sportal.bg. Както е извес­тно, “лъвовете“ вече втори ден са в Дъб­лин, където тази вечер излизат в приятел­ска среща на “Авива Стей­диъм“ срещу селек­цията на Мик Мак­карти. Двубоят е от 21,45 часа бъл­гар­ско време.

Балъков прис­тигна в ирлан­д­с­ката столица с група от 24 играчи, като 11-те, които стар­тираха еврок­валификацията с Анг­лия (0:4) на “Уем­бли“, имаха въз­с­тановителна тренировка. Останалите фут­болисти проведоха так­тическо занимание, което продължи около 90 минути. Целият тим тренира снощи на “Авива Стей­диъм“, като още не е ясно колко от титулярите срещу анг­личаните ще играят в Дъб­лин от самото начало. Бала и щабът му обаче мис­лят да нап­равят поне 78 промени.

Очаква се дебют с национал­ната фланелка да нап­рави вратарят Христо Иванов, който до пос­ледно беше гласен за титуляр срещу Анг­лия, както Георги Пашов и Васил Панайотов, които получиха първи повик­вателни за пред­с­тавител­ния тим на Бъл­гария. Завър­налите се в със­тава Георги Миланов и Георги Тер­зиев също се очаква да запишат първи минути под ръковод­с­т­вото на Красимир Балъков. Божидар Краев пък би тряб­вало да води атаката.

Сселек­ционерът на дър­жав­ния тим ще прецени какво е със­тоянието на Ивелин Попов, Ван­дер­сон и още няколко от титулярите от пос­лед­ната среща, за да вземе решение дали може да заложи на тях и в Дъб­лин от пър­вата минута. Целта на брон­зовия медалист от САЩ94 е да даде шанс на всички повикани, за да ги види с национал­ната фланелка и да знае на кого ще може да раз­чита при евен­туал­ните баражи за Евро 2020 през март, ако “лъвовете“ получат шанс да учас­т­ват в тях.

Селек­ционерът на Ирлан­дия Мик Мак­карти също ще даде шанс за изява на фут­болисти, които по-рядко попадат в със­тава. “Ще има промени в нашия отбор срещу Бъл­гария и фут­болис­тите са наясно с това. Тези, които са в групата, но не играха в пос­лед­ните ни пет мача, знаят, че тази вечер ще получат своя шанс“, обяви Мак­карти.

Мак­карти е вър­нал в младеж­кия отбор някои от своите изб­раници, тъй като селек­цията на Ирлан­дия до 21 години днес има важен мач в еврок­валификациите срещу Швеция. “Младежите имат официален мач и са с предим­с­тво, тъй като нашата среща с Бъл­гария е само кон­т­рола“, каза Мак­карти.