Георги Илиев: Решението ми не подлежи на коментар

Георги Илиев: Решението ми не подлежи на коментар

Рекордьорът по мачове в елита приключва с футбола в края на годината

Полузащит­никът на Локомотив (Плов­див) Георги Илиев бе наг­раден с приза за играч на 11-ия кръг на efbet Лига. С гола и изявите си при победата срещу Витоша (Бис­т­рица) преди месец той напълно си зас­лужи поред­ното отличие в своята кариера, на която Илиев ще сложи край на 31 декем­ври 2019 година.

“Искам да благодаря за наг­радата. Рад­вам се, че в тези пос­ледни мигове като дейс­т­ващ фут­болист мога да бъда полезен на моя отбор. Това беше целта, когато под­писах с Локомотив. Тази наг­рада ме прави щас­т­лив. Говорим доста често с Христо Бонев, но решението да се оттегля съм го взел отдавна. Не мисля, че някой може да ме раз­колебае. Важ­ното за мен е да съм полезен на отбора, а това решение е взето отдавна“, заяви фут­болис­тът, който вече има най-много мачове в род­ния фут­болен елит – 455.

“Всеки си има свой праг. Може и аз да играя повече време, но всеки фут­болист трябва да си даде сметка кога тежи на треньор, съот­бор­ници и фенове. Има много по-важни неща и всеки трябва да запази авторитета, който е градил през годините. Никога циф­рите не са били важни за мен. Решението съм го взел от извес­тен период и не под­лежи на комен­тар. Все пак 20 години във фут­бола не са малко и имам нужда от почивка“, аргумен­тира своето решение Георги Илиев.

“Щом съм желан, се чув­с­т­вам полас­кан. По-трудно беше в началото, когато взех решението да се откажа. Доста неща се променят и динамиката става по-голяма. С годините един фут­болист започва да взема решения по-бавно. Това е фут­болът. Годините си вър­вят и в един момент е нор­мално да се вземе това решение. Опитът ти помага в доста от ситуациите. Поз­навам доста повече соб­с­т­веното си тяло“, сподели 38-годишният Георги Илиев

“Аз съм от четири месеца в Локомотив и това, което виж­дам в момента, ме кара да бъда оптимист. Мом­четата работят добре и уважават играта. Има сериозни пред­пос­тавки отборът в края на пър­вен­с­т­вото да е на едно добро място. Титла? Нека не се изх­вър­ляме. Всеки знае кои са претен­ден­тите. При нас е важно да гледаме нашето ниво и да опитаме да го вдиг­нем. Когато побеж­даваш, е нор­мално да има по-големи изис­к­вания към теб“, каза още ветеранът.

“Със сигур­ност феновете са голям фак­тор, който влияе за доб­рото раз­витие на отбора. Имаме спокойс­т­вие и под­к­репа от тях. Мачовете в евротур­нирите бяха вър­хът. Имаше една емоция около нас, която беше страхотна. Шам­пион­с­ката титла беше прек­расен момент, към който се връщам много често в спомените си“, призна Георги Илиев, който вдигна тит­лата с отбора на Локомотив (Пд) през 2004 година.