Ивет Лалова бе избрана за Атлет №1 за пета път

Ивет Лалова-Колио бе изб­рана за Атлет на Бъл­гария за 2019 година в традицион­ната анкета на списание „Атлетика“. 35-годишната сприн­тьорка спечели анкетата за пети път. Ивет събра 309 точки пред Радос­лава Мав­родиева с 261 точки и Мирела Демирева с 245 точки. Лалова беше избирана за атлет на Бъл­гария още през 2004, 2005, 2008 и 2012 г.

Ивет зас­лужи приз­нанието за номер едно в Бъл­гария за тази година след успешен летен сезон, в който покри нор­мативите на 100 м (11.08) и 200 м (22.45) за олим­пийс­ките игри в Токио 2020, където ще учас­тва за пети път. Спир­н­тьор­ката се раз­даде за национал­ния тим през годината и спечели по две победи за Бъл­гария на 100 м и 200 м на европейс­кото отборно пър­вен­с­тво във Вараж­дин, Хър­ватия и на бал­кан­с­кия шам­пионат в Правец пред хиляди родни фенове. Софиян­ката, която живее и тренира в Италия, имаше призови места в тур­нирите от „Диаман­тената лига“ и няколко победи за тур­с­кия си клуб „Енка“. Най-тежкото и прес­тижно със­тезание за годината бе светов­ното пър­вен­с­тво в Доха, Катар, където Ивет дос­тигна финала на 200 м и зае сед­мото място.

Под­г­лас­нич­ката на Ивет в анкета е Радос­лава Мав­родиева, която спечели бал­кан­с­ката и европейс­ката титли на гюле в зала и само неп­риятна кон­тузия й поп­речи да продължи побед­ния си ход през лятото.

Атлет на Бъл­гария за 2016 и 2018 г. Мирела Демирева също покри олим­пийс­кия нор­матив на скок височина за Токио 2020, спечели победи на европейс­кото отборно пър­вен­с­тво и бал­кан­с­кия шам­пионат, а на светов­ното в Доха бе във финала. Демирева се класира четири пъти в трой­ката на тур­нири от „Диаман­тената лига“ през 2019-а.