Треньор номер 1 стана Стойчо Младенов

Стойчо Младенов бе изб­ран за Треньор номер 1 на Бъл­гария за изминалия сезон, макар да работи в чуж­бина. Той зас­лужи приза заради това, че спечели Купата на Казах­с­тан, а зад него останаха нас­тав­ниците на Лев­ски Петър Хуб­чев и на Лудогорец Станис­лав Ген­чев.

“Стойчо Младенов в момента гледа и благодари на всички. Искам да ви кажа, че същата наг­рада той получи и в Казах­с­тан. За мен е огромна чест да споделя с вас, че за пос­лед­ните години имах щас­тието да работя с най-добрите треньори на Бъл­гария в Казах­с­тан. Голяма следа в азиат­с­ката дър­жава оставиха Станимир Стоилов, Димитър Димит­ров, Георги Дер­мен­джиев. Успех на Дер­мен­джиев с национал­ния отбор. Сега е момента да споделя с вас, че за съжаление най-добрите треньори не работят в Бъл­гария. Пожелавам им да се завър­нат“, каза Мирчо Димит­ров, който получи приза вместо Стойчо Младенов.

Номер 2 Петър Хуб­чев също не присъс­тва на церемонията във Воен­ния клуб, а третият Станис­лав Ген­чев каза: “Благодаря на всички за доверието, което ми се оказа. Благодаря на семейс­т­вото за под­к­репата. За мен е огромна чест да получа наг­радата.“