Димитър Илиев бе избран за Футболист на България за 2019 година

Димитър Илиев бе избран за Футболист на България за 2019 година

Сбъднах една детска мечта, признава капитанът на Локомотив (Пловдив)

Димитър Илиев от Локомотив (Плов­див) бе изб­ран за Фут­болист на Бъл­гария за 2019 година. Той получи приза на 59-ата церемония, на която беше изб­ран и за най-добър нападател у нас. Капитанът на Локомотив (Пд) спечели пър­вото място с 216 точки, а след него останаха смятаният за фаворит защит­ник на Лудогорец и национал­ния отбор Антон Недял­ков (176 т.) и Васил Божиков от Слован (Братис­лава) (63 т.).

В гласуването учас­т­ваха 112 жур­налисти от 44 медии. За определянето на „Фут­болист №1“ и „Треньор №1“ спор­т­ните жур­налисти посоч­ват призова тройка, като се присъж­дат съот­ветно по 3 точки, 2 точки и 1 точка. Край­ното класиране се определя от раз­п­ределението на съб­раните общо 672 точки.

Голямата пред­нина на Димитър Илиев е на база на това, че почти 1/3 от спор­т­ните жур­налисти в Бъл­гария или точно 35 от тях не са сложили Недял­ков в топ 3. Илиев не е в призовата тройка на 20 жур­налисти. Фут­болис­тът на Локомотив (Пд) е с шест първи и 13 втори места повече от своя основен кон­курент.

“За мен е чест получа наг­радата от човек, на когото съм се въз­хищавал. Огромно е удовол­с­т­вието да запиша името си до такива играчи, оставили следа в светов­ния фут­бол. Искам да кажа няколко думи и за Васил Божиков. Поз­д­рав­ления — да си капитан на чужд отбор е дос­тойно за уважение. Васко мъжка игра. Искам да се обърна към Антон, който също зас­лужава тази наг­рада. Всички стис­каме палци Лудогорец да се пред­с­тави дос­тойно срещу Интер и да ги отс­т­рани. Не съм меч­тал такава 2019 година. Изк­лючителна година за мен и моя отбор. Бъдете здрави и щас­т­ливи. Нека си пожелаем да се класираме на Европейс­кото пър­вен­с­тво. Благодаря на всички жур­налисти, които са гласували за мен и сбъд­ват една моя дет­ска мечта“, каза Димитър Илиев, който получи наг­радата от Димитър Бер­батов.

Приза за мъжес­тво “Лъв­ско сърце“ получи завър­налият се след тежка кон­тузия вратар на Лудогорец Владис­лав Стоянов, който благодари на всички за помощта и се закани догодина отново да присъс­тва на церемонията, но като претен­дент за Фут­болист на годината.

За най-красиво попадение попадение пък беше определен голът на Ален Ожболт с 19 от 30 въз­можни гласа. Номер 1 при дамите пък стана Евдокия Попадинова с 51 гласа.

Най-добър чуж­дес­т­ранен фут­болист за втора поредна година е Клаудиу Кешеру от Лудогорец, а Георги Илиев от Локомотив (Пд) пък беше отличен за фут­болно дъл­голетие. Леген­дите Димитър Якимов, Наско Сираков, Божил Колев и Доб­ромир Жечев получиха наг­ради за изк­лючителен принос към бъл­гар­с­кия фут­бол.